Συσχετισμός μεταξύ του δείκτη μάζας-σώματος (ΔΜΣ) και του κινδύνου άνοιας

08.11.2016

Η λιποβαρής κατάσταση στη μέση ηλικία και τα γηρατειά συσχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας

Υπόβαθρο

Η άνοια και η παχυσαρκία αποτελούν όλο και πιο σημαντικά ζητήματα δημόσιας υγείας. Έχει προταθεί ότι η παχυσαρκία στη μέση ηλικία οδηγεί σε άνοια στην τρίτη ηλικία. Ερευνήσαμε το συσχετισμό μεταξύ του δείκτη μάζας-σώματος (ΔΜΣ) και του κινδύνου άνοιας.

alzheimers-image

Μέθοδοι

Για αυτή την αναδρομική μελέτη κοορτών, χρησιμοποιήσαμε μια κοόρτη 1.958.191 ατόμων από την ερευνητική βάση δεδομένων κλινικής πρακτικής του Ηνωμένου Βασιλείου (United Kingdom Clinical Practice Research Datalink (CPRD), η οποία περιλάμβανε άτομα ηλικίας 40 ετών και άνω, στα οποία καταγράφηκε ο ΔΜΣ μεταξύ του 1992 και του 2007. Η παρακολούθηση διεξαγόταν έως την τελική ημερομηνία συλλογής δεδομένων, το θάνατο του ασθενούς ή τη μετάβασή του εκτός κλινικής πρακτικής, ή την πρώτη καταγραφή της άνοιας (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). Εξαιρέθηκαν άτομα με προηγούμενο ιστορικό άνοιας. Χρησιμοποιήσαμε την παλινδρόμηση Poisson για τον υπολογισμό των ποσοστών επίπτωσης της άνοιας για κάθε κατηγορία ΔΜΣ.

Ευρήματα

Η κοόρτη μας των 1.958.191 ατόμων από τις γενικές πρακτικές του Ηνωμένου Βασιλείου είχε διάμεση ηλικία κατά την έναρξη (βάση αναφοράς) 55 χρόνια (IQR 45–66) και μέση παρακολούθηση 9·1 χρόνια (IQR 6·3–12·6). Η άνοια συνέβη σε 45.507 άτομα, σε ποσοστό 2·4 περιπτώσεων ανά 1.000 άτομα-έτη. Σε σύγκριση με άτομα υγιούς βάρους, τα λιποβαρή άτομα (ΔΜΣ <20 kg/m²) διέτρεχαν κατά 34% υψηλότερο (95% ΔΕ 29–38) κίνδυνο άνοιας. Περαιτέρω, το ποσοστό των περιστατικών άνοιας εξακολούθησε να μειώνεται για κάθε κατηγορία υψηλότερου ΔΜΣ, με τους πολύ παχύσαρκους ανθρώπους (ΔΜΣ >40 kg/m²) να έχουν 29% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας (95% ΔΕ 22–36) από ότι τα άτομα με υγιές βάρος. Αυτά τα μοτίβα παρέμειναν για δύο δεκαετίες παρακολούθησης, μετά την προσαρμογή για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες και ανοχή για το συσχετισμό σχήματος J του ΔΜΣ με τη θνησιμότητα.

Ερμηνεία

Η λιποβαρής κατάσταση στη μέση ηλικία και το γήρας σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο άνοιας για ένα διάστημα δύο δεκαετιών. Τα αποτελέσματά μας έρχονται σε αντίθεση με την υπόθεση ότι η παχυσαρκία στη μέση ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο άνοιας στους ηλικιωμένους. Οι λόγοι και οι συνέπειες για τη δημόσια υγεία από αυτά τα ευρήματα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Πηγή: The Lancet


Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων Oasis στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα
210 6016945