Γεροντική Άνοια

Στη μονάδα μας η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, η ιατρική παρακολούθηση, καθώς και η τακτική χορήγηση των φαρμάκων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους πάσχοντες από γεροντική άνοια.

Γεροντική ή αγγειακού τύπου άνοια

Η γεροντική ή αγγειακού τύπου άνοια, αποτελεί το δεύτερο σε συχνότητα τύπο άνοιας. Οφείλεται σε ανεπαρκή αιμάτωση περιοχών του εγκεφάλου που οδηγεί στη λειτουργική τους ανεπάρκεια. Στην πραγματικότητα πολλές φορές υπάρχει συνδυασμός αγγειακής ανεπάρκειας με νευροεκφυλιστικές αλλοιώσεις του εγκεφάλου και επιστημονικά είναι πιο σωστό να αναφερόμαστε στην μικτού τύπου άνοια.

Σε αυτόν τον τύπο της άνοιας συνεισφέρουν παράγοντες κινδύνου όπως η υπερλιπιδαιμία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η κολπική μαρμαρυγή κ.ά. Έτσι, μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι παρεμβάσεις στους παραπάνω παράγοντες όταν γίνονται νωρίς, μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση και την πορεία της νόσου.

Τα συμπτώματα συνήθως αποτελούν την αργή και προοδευτική απώλεια της νοητικής λειτουργίας σε συνδυασμό με διαταραχές της στάσης και βάδισης, δυσκολία στην ομιλία, την κατάποση κ.ά.  Χαρακτηριστικά οι ασθενείς, παρουσιάζουν μείωση στην ψυχοκινητική λειτουργία, με δυσκολία στον σχεδιασμό και την εναλλαγή δραστηριοτήτων. Επίσης διακρίνεται και έκπτωση της μνήμης και μειωμένη ευφράδεια.

Είναι συνεπώς πολύ σημαντικό στην αγγειακού τύπου άνοια η πρόληψη με έγκαιρη παρέμβαση στους παραπάνω παράγοντες κινδύνου. Στη μονάδα μας η σωστή εκτίμηση της κατάστασης του ασθενούς, η ιατρική παρακολούθηση, καθώς και η τακτική χορήγηση των φαρμάκων εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τους πάσχοντες από γεροντική άνοια.

Σημαντική τέλος θέση έχουν και τα προγράμματα νοητικής ενδυνάμωσης  που στοχεύουν στην βελτίωση και διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών του. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτές τις παρεμβάσεις εδώ.


Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων Oasis στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα
210 6016945