Μετεγχειρητική ανάρρωση μετά από κάταγμα ισχίου

08.11.2016

Το κάταγμα στο ισχίο είναι το συνηθέστερο αποτέλεσμα, μετά από μια πτώση σε ηλικιωμένα άτομα.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι πτώσεις στην τρίτη ηλικία δεν αποτελούν τυχαίο γεγονός, αλλά είναι αποτέλεσμα διαταραχής της κινητικής ικανότητας του ατόμου, που συνήθως εξελίσσεται αρκετό καιρό πριν την πτώση. Πέραν της έκπτωσης στην νευρομυϊκή λειτουργία του ηλικιωμένου, υπάρχουν επίσης πολλά αίτια που συμβάλλουν στη διαταραχή της κινητικής ικανότητας των γερόντων. Αίτια όπως, η εμφάνιση εξωπυραμιδικών συνδρόμων, η επιδείνωση οστεοαρθριτικών καταστάσεων, καθώς επίσης και μια πλειάδα παθολογικών διαταραχών, που συμβάλλουν στην αστάθεια και στις πτώσεις, όπως για παράδειγμα η ορθοστατική υπόταση, οι αρρυθμίες κ.ά. Τέλος, η οστεοπόρωση που εμφανίζεται στην προχωρημένη ηλικία συμβάλλει στον αυξημένο κίνδυνο καταγμάτων.

oasis3

Η αντιμετώπιση των καταγμάτων του ισχίου είναι συνήθως χειρουργική. Μετεγχειρητικά ιδιαίτερη σημασία για την ανάρρωση έχει η γρήγορη κινητοποίηση του ασθενή. Σημαντική είναι η σωστή αξιολόγηση της συνολικής εικόνας της υγείας του ασθενή, καθώς και της ψυχολογικής και διανοητικής του κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο θα σχεδιαστεί το κατάλληλο πρόγραμμα φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης που θα τον βοηθήσει στη ταχεία ανάκτηση των κινητικών ικανοτήτων του αλλά και θα τον προφυλάξει από μελλοντικές πτώσεις, τονώνοντας τη ψυχολογία του και την αυτοπεποίθησή του. Η σωστή αποκατάσταση θα τον εντάξει ταχύτερα στις καθημερινές του δραστηριότητες.

Στην μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Όαση, υπάρχει σημαντική εμπειρία και επιτυχία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η εκτίμηση και αντιμετώπιση των παθολογικών προβλημάτων από τον ιατρό της μονάδας, η ψυχοκοινωνική στήριξη  από την ψυχολόγο μας και η φυσικοθεραπεία από τον έμπειρο συνεργάτη μας, βοηθά στην ταχύτερη αντιμετώπιση και αποκατάσταση ασθενών με κάταγμα του ισχίου.


Διαβάστε περισσότερα για την Εξειδίκευση που μπορούμε να προσφέρουμε στην οικογένειά σας μέσα από την μονάδα μας.

Επικοινωνήστε με την Μονάδα Φροντίδας Ηλικωμένων Oasis στην Αγία Παρασκευή, Αθήνα
210 6016945